Metody poprawy dróg

Jest dużo metod utwardzania nawierzchni. Do powierzchni utwardzanych należą pomiędzy innymi kosztowny takie, jak bitumiczne czy asfaltowe. Są również mniej radykalne metody utwardzania powierzchni takie, jak podsypywanie żwirem czy układanie umyślnie do tego utworzonych płyt, jakie stabilizują powierzchnię, jednakowoż nie sprawiają zupełnego zerwania kontaktu między utwardzaną powierzchnią a otoczeniem. (więcej…)